SZABÁLYZAT

  1. A saját számítógépre telepített valamennyi szoftverért, valamint valamennyi adattárolón lévő minden állományért TELJES FELELŐSSÉGET vállalok.
  2. A számítógépes hálózatot csak non-profit, a tanulással kapcsolatos tevékenységre használom.
  3. Ha a számítógépemet más használja, akkor ezen személy minden tevékenységéért is felelősséget vállalok. Ügyelek arra, hogy illetéktelen személy ne férjen a gépemhez illetve a hálózathoz.
  4. Tudomásul veszem, hogy ha az Egyetemi Információs Szolgáltató Központ, illetve a Baross Gábor Kollégium vezetése úgy ítéli meg, hogy hálózati tevékenységem nem megfelelő, az aktuális időszakra a hálózati kapcsolatom figyelmeztetés nélkül azonnal, akár véglegesen is megszűntethető.
  5. Tudomásul veszem, hogy a kollégiumi számítógépes hálózatban TILOS:
  1. Tudomásul veszem, hogy a kollégiumi fizikai hálózatban TILOS:
  1. TILOS a számítógépet nem földelt áramhálózatról üzemeltetni!

A fentebb nem szabályozott kérdésekben elfogadom az Egyetemi szabályzatot